ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ SCANNER

cad-cam-medium_0003_1813

ΑΚΡΥΛΙΚΑ SCANNER

Description
Βari X-ray
 
 
Θειικό βάριο
 
Για να αναμειχθεί με ακρυλικές ρητίνες για την κατασκευή χειρουργικών ναρθήκων.
 
Για βέλτιστη διαγνωστική απεικόνιση 
Η ακτινοσκιερότητα του  bari x-ray είναι εξαιρετική για την προσθήκη και την ανάμειξη με την ακρυλική ρητίνη, δημιουργεί υψηλή αντίθεση σε εικόνες σάρωσης ακτίνων Χ για  τη διάγνωση και τον προγραμματισμό θεραπειών.
Προσδιορίζει την πρωτεύουσα θέση του εμφυτεύματος.
Τα  όρια είναι  ακριβή για το σχεδιασμό του εμφυτεύματος

SubCategory List

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

logo anis-dent.jpglogo bmsdental.pnglogo denjoy.jpglogo fimet oy.pnglogo morsa-dental.jpglogo picodent.jpglogo polident.jpglogo rokodent.pnglogo technomed.pnglogo tissidental.jpgnllogo.jpg