Κατάλογος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

Description

  • Γάντια Latex με πούδρα
  • Γάντια Latex χωρίς πούδρα
  • Γάντια χειρουργικά με πούδρα
  • Γάντια χειρουργικά χωρίς πούδρα
  • Γάντια νιτριλίου με πούδρα
  • Γάντια νιτριλίου λευκά χωρίς πούδρα
  • Γάντια βινιλίου με πούδρα
  • Γάντια βινιλίου χωρίς πούδρα