Κατάλογος

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΓΡΑ DEMAT

Ελληνικής προέλευσης.
Δε χρειάζονται αραίωση.
Εμφάνιση 4-5 λεπτά.
Στερέωση 5-10 λεπτά στους 20 ºC
Έτοιμα προς χρήση.
Συσκευασία: Φιάλη 1 Kg.

Description

Ελληνικής προέλευσης.
Δε χρειάζονται αραίωση.
Εμφάνιση 4-5 λεπτά.
Στερέωση 5-10 λεπτά στους 20 ºC
Έτοιμα προς χρήση.
Συσκευασία: Φιάλη 1 Kg.