Κατάλογος

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ

Description

  • Μη τοξικός ευέλικτος εκτοξευτήρας σάλιου
  • Με μεταλλικό σύρμα. Εντελώς απαλλαγμένο από κόλλα
  • Στόμιο σταθερό ή αφαιρούμενο