Κατάλογος

BMS SILLIBEST

Description

  • Εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών
  • Δεν έχουμε έκλυση τοξικών ουσιών κατά την διάρκεια και μετά την αποτύπωση
  • Σκληρότητα μετά απο 24 ώρες  Shore  A65
  • Πολύ υψηλό ιξώδες
  • Συσκευασία 900 ml (1600 gr)