Κατάλογος

I-FLOW ΡΗΤΙΝΗ

*Αποκαταστάσεις κοιλοτήτων κατηγορίας ΙΙΙ, IV, V
*Αποκαταστάσεις τερηδόνας επιφάνειας ρίζας
*Για τη σφράγιση κοιλωμάτων και σχισμών
*Για αρχική τοποθέτηση σε κοιλότητες κατηγορίας Ι και ΙΙ
*Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής
*Υψηλή αισθητική
*Πολύ ανθεκτικό
*Υψηλής στιλβώσεως
*Χαμηλή συρρίκνωση

Description

 • Αποκαταστάσεις κοιλοτήτων κατηγορίας ΙΙΙ, IV, V
 • Αποκαταστάσεις τερηδόνας επιφάνειας ρίζας
 • Για τη σφράγιση κοιλωμάτων και σχισμών
 • Για αρχική τοποθέτηση σε κοιλότητες κατηγορίας Ι και ΙΙ
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροή
 • Υψηλή αισθητική
 • Πολύ ανθεκτικό
 • Υψηλής στιλβώσεως
  • Χαμηλή συρρίκνωση
  • ΧΡΩΜΑΤΑ Α1, Α2, Α3, Α.3.5
  • Συσκ. 1 syringe 2g
  • Συσκ. 4 syringe 2g (2xA2, 2xA3)