Κατάλογος

I-PRO Ν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ

Description

Για όλες τις προσωρινές εμφρράξεις

  • Προσωρινή διόρθωση της θέσης της στεφάνης
  • Υψηλή συγκόλληση
  • Δεν κολλάει στο κοχλιάριο
  • Ακτινοσκιερό
  • Ανθεκτικό και σκληρό
  • Διαφορετική σκληρότηυα μετά την εφαρμογή Hard/medium
  • Χωρίς ευγενόλη.
  • Συσκ 50g paste, medium και hard