Κατάλογος

I PRO LC. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ

Description

Για όλες ττς προσωρινές εμφράξεις

  • Φωτοπολυμεριζόμενο.
  • Γρήγορος πολυμερισμός
  • Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα
  • Ανθεκτικό και σκληρό
  • Αφαιρείται εύκολα με ένα απλό κοχλιάριο

Συσκ.8g syringe χρώμα κόκκινο