Κατάλογος

I SEAL LC ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΩΓΜΩΝ

Description

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • Για έμφραξη μικρών κοιλοτήτων
    • Για έμφραξη μικρών ρωγμών
    • Εύκολο στη χρήση
    • Άριστη διείσδυση
    • Ιδιαίτερα ρευστό
  • Συσκε.3.8g syringe