Κατάλογος

I-EDTA SOLUTION

Description

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Το διάλυμα 17% EDTA καθαρίζει τα ριζικά κανάλια γρήγορα
  • Ουδέτερο ρΗ
  • Χρήσιμη στη διεύρυνση των καναλιών
  • Ανοίγει ασβεστοποιημένα κανάλια
  • Με βάση το νερό, μπορεί εύκολα να φτάσει σε στενή περιοχή και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί

Συσκ.  250ml φιάλη με ειδικό σύνδεσμο, 3ml άδεια σύριγγα