Κατάλογος

I GEL ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ

Description

Για αδροποίηση και προετοιμασία των δοντιών.

  • Θιξοτροπικό.
  • Ιδανικό επίπεδο ιξώδους.
  • 37% φωσφορικό οξύ.

 

Συσκ.   syringe  4,3g

Συσκ.   syringe  12g

Συσκ.   syringe  42g