Κατάλογος

TG ADSEAL ΜΟΝΙΜΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Description

Το tg adseal είναι μόνιμο εμφρακτικό ριζικού σωλήνα με ρητινώδη βάση (τύπου ΑΗ26).

Ενδείξεις
Μόνιμη έμφραξη ριζικού σωλήνα.

Πλεονεκτήματα

Εύκολο στη χρήση σε automix σύριγγα αναλογίας 2: 1 βάσης και καταλύτη
Ερμητική ικανότητα σφράγισης
Χωρίς χρώση στα δόντια
Αδιάλυτο στα υγρά του ιστού
Εξαιρετική βιοσυμβατότητα
Ακτινοσκιερό
Χρόνος εργασίας 35 λεπτών στους 23 C (73 F)
Χρόνος πήξης 45 λεπτών στους 37 C (99 F)
Δεν συρρικνώνεται κατά τη πήξη
Συμβατό με όλες τις τεχνικές πληρώσεως γουταπέρκας
Δεν περιέχει ερεθιστικά και προσκολλάται στα τοιχώματα των καναλιών και στη γουταπέρκα εξασφαλίζοντας μια μόνιμη και εξαιρετική  έμφραξη ριζικού σωλήνα.

13,5g automix σύριγγα (βάση 9g, καταλύτης 4,5g)