Κατάλογος

K-30 S ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Ακρυλικό για την κατασκευή ολικής και μερικής οδοντοστοιχίας.
Χαρακτηριστικά:
Συνιστάται η χρήση του υλικού ψυχρής σκλήρυνσης Polirepar S, τα χρώματα του οποίου ταιριάζουν με το ακρυλικό για την κατασκευή πρόθεσης με τη χρήση της θερμικής σκλήρυνσης (K-30 S).
Ενδείξεις:πλήρεις οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες.
Χρωματικό εύρος:ροζ χωρίς ίνες, ροζ με ίνες, PN, PNV, M26, M26V

Description

Ακρυλικό για την κατασκευή ολικής και μερικής οδοντοστοιχίας.

  • Χρόνος πολυμερισμού 30′

    Ενδείξεις:πλήρεις οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες.
    Χρώματα: ροζ χωρίς ίνες, ροζ με ίνες, PN, PNV, M26, M26V