Κατάλογος

POLIHOT ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Ακρυλικό εν θερμώ για την κατασκευή ολικής και μερικής οδοντοστοιχίας.

Χαρακτηριστικά:

Χρωματική αντιστοίχιση με το ακρυλικό εν ψυχρώ για την κατασκευή επισκευών (Policold).

Ενδείξεις:
πλήρεις οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες.

Χρωματικό εύρος:

Ροζ χωρίς ίνες, ροζ με ίνες, M26, M26 V

Description

Ακρυλικό εν θερμώ για την κατασκευή ολικής και μερικής οδοντοστοιχίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Χρωματική αντιστοίχιση με το ακρυλικό εν ψυχρώ για την κατασκευή επισκευών (Policold).
  • Πολυμερισμός 20′

Ενδείξεις:

  • Πλήρης οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες.

Χρώματα:Ροζ χωρίς ίνες, ροζ με ίνες, M26, M26 V