Κατάλογος

ΘEΙΙΚΟ ΒΑΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

Description

Βari X-ray
Θειικό βάριο
  • Για να αναμειχθεί με ακρυλικές ρητίνες για την κατασκευή χειρουργικών ναρθήκων.
  • Για βέλτιστη διαγνωστική απεικόνιση
  • Η ακτινοσκιερότητα του  bari x-ray είναι εξαιρετική για την προσθήκη και την ανάμειξη με την ακρυλική ρητίνη, δημιουργεί υψηλή αντίθεση σε εικόνες σάρωσης ακτίνων Χ για  τη διάγνωση και τον προγραμματισμό θεραπειών.
  • Προσδιορίζει την πρωτεύουσα θέση του εμφυτεύματος.
  • Τα  όρια είναι  ακριβή για το σχεδιασμό του εμφυτεύματος