Κατάλογος

CAD-CAM DISC MESA SPLEDIDUM Cr-Co

Description

Μεταλλικοί δίσκοι κοπής  Cad-Cam Cr-Co
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x10mm PLANE-LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x12mm CUT – LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5×13,5mm CUT – LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x15mm CUT – LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x16mm CUT – LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x18mm CUT – LM
 MAGNUM SPLENDIDUM – DISC Ø98,5x20mm CUT – LM