Κατάλογος

CAD-CAM DISC MODEL

Κατάλληλο για δημιουργία οδοντιατρικών μοντέλων.

Χαρακτηριστικά:

Αυτό είναι ένα ειδικό, εξαιρετικά συμπιεσμένο υλικό. Το μοντέλο δεν απορροφά υγρά, επομένως συνιστάται για κεραμική επίστρωση. Διατίθεται σε δύο πυκνότητες.
Διάμετρος: 100 mm.
Πάχος: 25 mm.
Χρωματικό εύρος:καφέ, μπεζ

Description

Κατάλληλο για δημιουργία οδοντιατρικών μοντέλων.

Χαρακτηριστικά:

  • O δίσκος αποτελείται από ένα ειδικό, εξαιρετικά συμπιεσμένο υλικό.
  • Το μοντέλο δεν απορροφά υγρά, επομένως συνιστάται για κεραμική επίστρωση.
  • Διάμετρος: 100 mm.
  • Πάχος: 25 mm.

Χρωματικό εύρος:καφέ, μπεζ