Κατάλογος

CAD-CAM DISC X-RAY

Δίσκος που χρησιμοποιείται για την δημιουργία διαγνωστικών στεντς για τον σχεδιασμό εμφυτευμάτων.

Χαρακτηριστικά:

Περιέχει ορατή σκόνη ακτίνων Χ. Ομοιογενής μίγμα που εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα.
Αποτρέπει τη διάχυση του φωτός.
Διάμετρος: 95 – 100 mm.
Πάχος: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm.
Ενδείξεις:
επιτρέπει την ορατότητα των οργάνων των δοντιών στην ανίχνευση CAT των ακτίνων Χ για τον σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των εμφυτευμάτων.

Description

Δίσκος που χρησιμοποιείται για την δημιουργία διαγνωστικών και χειρουργικών ναρθήκων για τον σχεδιασμό εμφυτευμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ακτινοσκιερός
  • Ομοιογενές μίγμα που εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα.
  • Αποτρέπει τη διάχυση του φωτός.
  • Διάμετρος: 95 – 100 mm.
  • Πάχος: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm.

Ενδείξεις:

  • Επιτρέπει την ορατότητα των γνάθων και των δοντιών στην ανίχνευση CAT των ακτίνων Χ για τον σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των εμφυτευμάτων.