Κατάλογος

TOP ISOLIQ A ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΨΟΥ-ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

Description

Isoliq Α

TOP ISOLIQ A είναι ένα διάλυμα διαχωριστικού με βάση το αλγινικό που έχει φτιαχτεί  για χρήση μεταξύ γύψου-γύψου  και για τη μόνωση επιφανειών γύψου με ρητίνες οδοντοστοιχιών (θερμό και ψυχρό) και σύνθετα υλικά.

  • Λεπτή μεμβράνη διαχωρισμού .
  • Σύντομος χρόνος δράσης και χωρίς σχηματισμό στρώσεων
  • Επίτευξη ομαλών επιφανειών
  • Βέλτιστος διαχωρισμός – Υψηλή ποιότητα
  • Λειτουργεί με κρύα ή ζεστά μοντέλα

Συσκ.  1lt