Κατάλογος

ΓΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PICODENT

Description

Γύψος ανάρτησης με αυξημένη τελική σκληρότητα.
  • Χαμηλή διαστολή.
  • Υψηλή τελική σκληρότητα.
  • Γρήγορος χρόνος πήξης.
  • Αναλογία ανάμιξης για 100 g σκόνης: 30 ml αποσταγμένου νερού
  • Χρόνος επεξεργασίας: περίπου. 2 λεπτά
  • Χρόνος ανάδευσης υπό κενό: 20 δευτερόλεπτα
  • Σκληρότητα μετά από 24 ώρες: περίπου. 90 ΜΡα (Ν / mm2)
  • Αντοχή σε συμπίεση μετά από 24 ώρες: περίπου. 30 ΜΡα (Ν / mm2)
  • Επέκταση σύμφωνα με DIN EN (2 ώρες): <0,04%
Χρώμα λευκό
Συσκ. Δοχείο 15 kg με λαβή μεταφοράς