Κατάλογος

TOP DEB DEBUBBLIZER ΥΓΡΟ ΡΟΗΣ ΓΥΨΟΥ

Description

Top Deb – Debubblizer 

Όταν ρίχνετε σε μέτρα  για την παραγωγή οδοντιατρικών μοντέλων, η επιφανειακή τάση μπορεί να ωθήσει πίσω το υλικό χύτευσης και να σχηματίσει ατέλειες και φυσαλίδες αέρα.

Το  Top-Deb Debubblizer  επιτρέπει  στο υλικό να ρέει στις λεπτότερες περιοχές και να προσκολλάται πλήρως στο καλούπι.

Γενική εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της σιλικόνης συμπήκνωσης, της πολυβινυλοσιλοξανης  και του  αλγινικού.

Συσκ.8 oz, 16 oz