Κατάλογος

PAQUBOND L/P ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ TOP AIR OPAQUE

Description

PAQUBOND P / L
Το  Paqubond είναι συγκολητικός παράγοντας  που ενισχύει το δεσμό  του TOP AIR OPAQUE .Εξαιρετικές τιμές πρόσφυσης σε περίπτωση συμπιεστικών, διατμητικών και εφελκυστικών φορτίων για χρήση σε οδοντοπροσθετικές αποκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να καλυφθεί η εμφάνιση του μετάλλου για αισθητικούς λόγους (μη-πολύτιμα κράματα και τιτάνιο).
Αναστέλλει επιτυχώς τη σκοτεινή μεταλλική απόχρωση
Το σύστημα περιλαμβάνει σκόνη 7gr και υγρό 10 ml.