Κατάλογος

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ SIRIO

Description

Μηχανή τήξης χαμηλής συχνότητας για τη χύτευση οποιουδήποτε οδοντιατρικού κράματος. Διαθέτει γεννήτρια τελευταίας γενιάς που επιτρέπει χαμηλό χρόνο σύντηξης, μαζί με τη δυνατότητα ελέγχου της σύντηξης, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του κράματος όταν χρησιμοποιούνται τόσο βάσικά όσο και πολύτιμα μέταλλα.
Η απορρόφηση χαμηλής ηλεκτρικής ισχύος (μικρότερη από 2KW) επιτρέπει τη χρήση της και σε μικρά εργαστήρια που δεν διαθέτουν μεγάλη παροχή ρεύματος. Η χύτευση μετάλλων στο χωνευτήριο επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση και η κίνηση περιστροφής είναι μαλακή και χωρίς δονήσεις.
Ο βραχίονας είναι εξοπλισμένος με ένα αντίβαρο με σταθερή θέση που επιτρέπει τέλεια ισορροπία, χρησιμοποιώντας 4 μεγέθη δακτυλίων  (1X, 3X, 6X, 9X). Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η χρήση οποιουδήποτε δακτυλίου, ακόμη και δακτυλίων με ελεύθερη επέκταση.
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλειστού κυκλώματος εσωτερικής  ψύξης και δεν πρέπει να συνδέεται με παροχή νερού. Κατά τη στιγμή της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού με απεσταγμένο νερό (2,5 lt).