Κατάλογος

ΚΕΡΙΕΡΑ ΕΜΒΑΠΤΗΣΗΣ

Description

Η συσκευή έχει Digital ένδειξη  θερμοκρασίας

Ρύθμιση 0- 2000 C.