Κατάλογος

ΚΕΡΙΕΡΑ

Description

Κεριέρα για κέρωμα τριών θέσεων.

Ρύθμιση θερμοκρασίας  0-200C.