Κατάλογος

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΥΨΟΥ

Description

Η μηχανή γύψου SR200 είναι ικανή να τρυπάει μοντέλα γύψου ή βάσεις από plexiglass και PVC για την εφαρμογή καρφίδων στην τεχνική των κινητών εκμαγείων. Το μηχάνημα παρέχεται με σύστημα δείκτη λέιζερ που επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή ευθυγράμμιση της διάτρησης.
Αυτό γίνεται κρατώντας σταθερά και με τα δύο χέρια το μοντέλο στη θέση όπου πρέπει να γίνει η τρύπα. (υποδεικνύεται από την κόκκινη δέσμη λέιζερ) και ταυτόχρονα, χαμηλώνοντας την επιφάνεια εργασίας προς το τρυπάνι.
Το βάθος της διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας ένα περικόχλιο που βρίσκεται  στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.
Αυτό το μηχάνημα είναι πολύ ακριβές και απαλλαγμένο από κραδασμούς: μια απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό και τέλειο  τρύπημα του εκμαγείου. Ο κινητήρας είναι ισχυρός και δίνει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να τρυπά επίσης και τις βάσεις από plexiglass  και PVC.