Κατάλογος

TRIMER SIRIO

Description

Q 140 L – ΚΟΠΗ ΜΕ ΝΕΡΟ
Το Trimmer λειτουργεί με το δίσκο βακελίτη και  ψύχεται με νερό, πρέπει συνεπώς να συνδεθεί με την εγκατάσταση ύδρευσης με σωλήνα. Το μηχάνημα παρέχεται με ηλεκτροβαλβίδα που ενεργοποιεί το νερό μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
SQ 145 S -ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ
Το  Trimmer Dry λειτουργεί με  δίσκο διαμαντιού και δεν χρειάζεται  ψύξη. Πρέπει να συνδεθεί  με μία απορρόφηση για να  τη σκόνη από το γύψο.