Κατάλογος

ΚΕΡΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ

Description

Ένα πολύ σκληρό κερί υψηλής θερμοκρασίας, το Top Wax Blockout έχει σχεδιαστεί για να γεμίζει τις εγκοπές και τις  κοιλότητες, να καλύπτει τις αιχμηρές άκρες και να εξομαλύνει τις τραχείες επιφάνειες του εκμαγείου.
  • Γρήγορη και ασφαλής εφαρμογή σε υποκείμενες , εκμαγεία και κολοβώματα  για σκάλισμα.
  • Δεν είναι κατάλληλο για χύτευση.( όταν καίγεται αφήνει κατάλοιπα)
  • Δεν θα αναμιχθεί με κερί  κεριέρας, κερί αυχένα ή άλλα κεριά μοντελοποίησης λόγω του πολύ υψηλού σημείου τήξης .
  • Δεν αποχρωματίζει το μοντέλο γύψου μετά το βρασμό .
  • 105  ° C σημείο τήξης .
  • Συσκ. κύλινδρο 42-45g.