Κατάλογος

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ POLIVEST

Description

Πυρόχωμα ιδανικό για όλους τους τύπους μετάλλων,φωσφατούχο χωρίς άνθρακα.

Προσφέρει μεγίστης ακριβείας χυτά. Με το ίδιο υγρό μπορείτε να κάνετε και αργό και γρήγορο τρόπο χύτευσης!

Αφαιρείται εύκολα από το χυτό.

Χαρακτηριστικά
Μεγάλος χρόνος επεξεργασίας (19-24 ° C): 4-7 λεπτά.
Τα βέλτιστα χαρακτηριστικά ροής διευκολύνουν την επένδυση και βοηθούν στην αποτροπή ανεπιθύμητων φυσαλίδων.
Η επέκταση ρυθμίζεται με ακρίβεια μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του υγρού διαστολής με απεσταγμένο νερό.
Η ταχεία καύση μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα.
Εύκολος διαχωρισμός από το χυτό μετά από ψύξη.
Συσκευασία
 POLIVEST σκόνη-6kg (40 Χ 150g)
POLISOL  υγρό  πλαστικό μπουκάλι 1000 ml